spotify
NGO – jak wspierać tych, którzy pomagają na co dzień

W kolejnym odcinku z cyklu BNP Paribas Talks swoimi doświadczeniami dzielą się Magdalena Pękacka, dyrektorka Forum Darczyńców oraz Joanna Chatizow prezeska Zarządu Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji. Joanna Gajda-Wróblewska, Kierowniczka Zespołu Projektów Społecznych w Banku BNP Paribas oraz Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas pyta gościnie o rolę NGO we współpracy z biznesem, europejskie trendy w branży oraz dlaczego wspierać takie organizacje.

Rozmawiamy z:

Joanna Chatizow

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi na wydziale Wojskowo-Lekarskim, kierunek Zdrowie Publiczne (spec. promocja zdrowia). Od 18 lat piastuje funkcję prezesa Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji. Inicjatorka i organizatorka wielu kampanii i programów edukacyjnych m.in. „Depresja – wyleczysz gdy leczysz”, akcji z okazji Ogólnopolskiego
i Europejskiego Dnia Walki z Depresją, Światowego Dnia Prewencji Samobójstw, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego itp. Ma na swoim koncie również opracowanie merytoryczne i prowadzenie wielu warsztatów m.in. umiejętności społecznych, komunikacji bez przemocy, radzenia sobie ze stresem itp. Autorka książki „Depresja i samobójstwa dzieci
i młodzieży” oraz wielu publikacji z zakresu promocji zdrowia psychicznego.

Magdalena Pękacka

Dyrektorka Forum Darczyńców w Polsce, członkini zarządu europejskiej sieci Philea, wcześniej przez 5 lat wiceprzewodnicząca zarządu DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe). Z Forum związana od 2006 roku.
Jej główne obszary specjalizacji to: standardy działania organizacji, badania, otoczenie prawne i podatkowe. Przez 5 lat koordynowała kampanię rzeczniczą koalicji kilkudziesięciu wiodących polskich organizacji charytatywnych, której efektem było przyjęcie nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Jest współautorką „Standardów działania fundacji korporacyjnych”
i badań fundacji korporacyjnych. Z wykształcenia socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, w 2018 roku stypendystka Center on Philanthropy and Civil Society na CUNY (City University of New York).

Więcej podcastów:

Kultura
Natalia Koryncka-Gruz

Fascynująca Simona

Posłuchaj
Kultura
Agnieszka Smoczyńska

Mozaika milczenia

Posłuchaj
Kultura
Michał Witkowski

Podróż w stylu retro

Posłuchaj